Den långa varianten

När jag som ung hittade boken Profeten av Kahlil Gibran

på ett antikveriat i New York 1971 började en lång berätt-

else. Den fortsatte med att Proprius som första förlag gav ut

boken på svenska 1976 och årsskiftet 2018-2019 övertog jag

örlaget just för att det fortfarande gav ut boken. Boken fanns

nu på flera andra förlag men jag ville att just Proprius bok

skulle fortsätta att ges ut.

Därför att den boken hade betytt så mycket för mig.


Jag har växt upp i en frikyrklig familj med dess dramatiska blder av straff, rättfärdighet och frälsning. Tidigt kände jag att jag måste bort från dessa hämmande bilder. Bilder som - tack och lov - inte används längre.

Samtidigt låg tro och andlighet med som en stor del av min uppväxt och inspirerade mig till att finna en egen väg.


Och den fick sitt uttryck i boken Profeten med sin bladning av den österländ-ska mystiken och de kristna frågorna som vi känner igen från Bibeln.


Så började då tankarna om inriktningen av den framtida utgivningen för Proprius. Genom att lysta på olika föredrag och tala med andra förstad jag att många tänkte i samma banor som jag. Också en stor del av kyrkans medlemmar pekade på detta.