Teologi undervisning             Naturens rättigheter                                       Något, större än mitt hjärta                                  Stillhet och eftertanke

Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psyko-logiskt och teologiskt perspektiv.Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upp-levelser och erfarenheter samt ansvar för vår gemen-samma jord. Skapelsens teologi har ett särskilt utrymme eftersom den ofta fått marginell plats i  undervisning och teologi.

226 sid.

Mjukband  14,5 x 20,5 cmPris                          190 kr

 

Vad kan kristen tro bidra med för att rädda klimatet och stärka omsorgen om jorden?

Anna Karin Hammar

tar oss med på en spännande vandring med nyare feministiska perspektiv, naturens rättigheter och ett osvikligt hopp att Gud vill rädda världen. 96 sid.

Mjukband 11.5 x 18 cm
Pris                   140 kr


I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.

Vikiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångfald.  120 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                        140 kr


Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! .
Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om livet.
Korta texter om "Något" som möter vårt igenkän-nande och lockar till fortsatta funderingar.Om livets rädslor och mänsk- ligt mod. Sorg och ensam-het, kraft och engagemang. Mjukband

Format 11,5 x 18 cm 64 sid.


Pris                         140 kr


En bok för din stund av ro och eftertanke. Mindful-ness till malmklang och tradition. Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag. 130 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm


UPPLAGA  UTDELNING

Minst 100 ex Pris 69 kr/st.


Pris                        140 kr
                Bön                                            Bön                                   Guds närvaro i allt                         Förvandling                         Kristen tro och vetenskap

Vardagsbön

Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt.
Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild.

Format 11 x 18 cm. 60 sid.

Pris                        120 kr


Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum. Många finner hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduis-ka traditioner, skriver  Sten Rodhe i inleningen. 
96 sid.

Mjukband 12 x 14 cm.


Pris                        120 kr

Allt är egentligen så enkelt - att bara vara i Guds skaparkraft. Hans vind som blåser genom allt som är. Texterna kan synas enkla. Men den som kan se djupare anar snart att det handlar om henne, livet och vad den andliga vandringen innebär. 76 sid.
Mjukband 11 x 15 cm cm  


SLUTSÅLD

Pris                        120 kr

Dagmar Norell säger att Krukmakarens avsikt med ugnens eld är att förvandla
det mycket jordiska mater-ialet till ett kärl som är bärare av ett andligt inne-håll som skupturer, fyllda av stillhet och inre vila.

Många har bett henne berätta om vägen in till sitt centrum och livskällorna.

90 sid. Mjukband

13 x 18 cm


           SLUTSÅLDPris                         120  kr 

Så tror jag

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll.

Inbunden med skydds-omslag. 
Format 12 x 18 cm 112 sid.

Pris                        140 kr

                     Nåd                                                   Magnificat                                            Rosenkrans                                          Visdom                                                      Tacksamhet

Luthers tankar

Luther var inte bara reformator. Han var också församlingspräst och själasörjare. 

Boken handlar främst om denna tid. 

Upplagd som årsbok med en tanke och ett Bibelord för varje dag.

250 sidor i vackert inbunden bok med märkband. 13 x 21 cm.Pris                        240 kr

Marias lovsång

Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder. 
Luther målar hennes bild med breda penseldrag - inte som en himladrott-ning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron. Mjukband. 94 sid.
15 x 21 cmPris                      140 kr

Mariablomster i våra hjärtan Idag har vi kanske glömt den
gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen.
    Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets smärtans och härlighetens mysterier.

    Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Maria-traditionen från bebådelsen till kröningen i himlen.

Vackra färgbilder på alla Mariablomstren

Danskt band. 21 x 13 cm. Färg.

Pris                               240 kr

Profeten

Profeten har nu varit utgiven i 100-år.

Det firar vi med vår 100-årsutgåva. En vackert inbunden bok med 100 sidor i format 12 x 16 cm. dess. Vi firar Profeten 100 år med priset 100 kronor.

Under detta år medföljer dessutom häftet "Tro och tankar kring Profeten" utan kostnad.Pris                           159 kr 

Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl - en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behö-ver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. Mjukband 128 sid.

11,5 x 18 cm.

Pris                          140 kr

                                               

                                                 

                                                 Kyrkoåret

                  Fastan                                                  Påsken                                          Inbjudan till samtal                                          Kulturdialog                                  Tro och psykologi

Liten fastebok för själen

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. Mjukband
24 sid. 15 x 21 cm


BESTÄLLNINGSVARA

vid 100 st 39 kr/st

Pris                           69 kr


Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Bl.a. Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Goethe, Tolstoy, Strind-berg och Lagerkvist.

En antologi av texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg. 128 sid.
Inbunden 22 x 15 cm. Pris                       140 kr

Vykort, sats om 4 st.

För inbjudning till diskussioner om tro med verser hämtade från Sven Hillerts bok,  Tror på något.

Teckningarna är utförda av dottern Ylva Hillert

Kort 1 Jag vet att kärlek finns

Kort 2 Om något finns som inte dömer

Kort 3 Jag gjorde allt jag orkade

Kort 4 Det liv som vi känner

4 kort i kuvert  7 x 11 cmPris                      29 kr

En idé och metodbok för dig som är intresserad av inter-religiöst-kulturellt arbete.

Olika begrepp och för-hållningssätt  förklaras. Inspiration och idéer till hur man kan starta olika verksamheter och skapa en grund för interreligiöst -kulturellt Boken avslutas med en metoddel med övningsexempel. 189 sid.

Inbunden 18 x 24 cm

Pris                           199 kr

Bibelns berättelser tolkar och bearbetar människans frågor. Men i dag talar vi ett annat språk. Menings-löshet, ångest och aliena-tion är begrepp som vi känner igen.  I boken ställs livets frågor ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv från barndom-en till ålderdomen. Författaren tar sig genom årtusendena med hjälp av historia, Bibel och den kristna traditionen. 208 sid. Mjukband. 14 x 21 cm


Pris                         120 kr

Diakoni

Själavård                                            Språkcafé mm.                                             Språkcafe mm.                      Familjerådgivning                                              Beroende

Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att till-sammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor.  64 sid.
Mjukband 15 x 21 cm

Pris                  140 kr/st

För församlingens språk café mm. Boken är skriven av HW. Löfgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprep-ning av texter för att förbättra elevernas uttal. Gå till brauttallyssna.se där sång och tal finns för boken. Ingår i priset.

46 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                      95 kr/st

För att skapa egna lektio-ner finns häftet Lektions-idéer. Musiken med ackordanalys för den som vill spela själv. 

Många tips från författar-ens egna lektioner med gruppövningar och egna övningar med hjälp av musiken i den egna mobil där hemma. 40 sid. 

Spiralbunden 21 x 30 cm.


Pris                         295 kr

”Kärleken” är ett spel och ett hjälpmedel för viktiga relationsfrågor. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnad-er i sättet att se på olika frågor. Främst ett par-spel.
Förvaringlåda med 72 kort, uppföljningsblad och spel-instruktion.

Förvaringslåda 17 x 12 cm
Pris                       190 kr

Ett dygn i taget.
Igår är blott en dröm.
Imorgon blott en skugga,
men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröm av lycka.
Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag.
Tankespråk från Sanskrit
En bok med dagliga tankar för hela året med en AA-tanke, en fördjupning och en bön.Utgiven tillsammans med SCAA. 186 sid.

Mjukb. 11 x 15 cmPris                             160 kr

         

             Beroende                                                 Beroende                                           Stöd vid demens                         Meditation i naturen                         Mariagudstjänst

En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året. 
Boken är en inspiration till tankar och samtal inom familjen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, diskutera. Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor) 
Mjukband. 196 sid.
11 x 15 cm  

Pris                           160 kr

Betraktelser för hela året.
Innehållet är tänkt att vara till stöd, särskilt för kvinnor som fastnat i ett beroende.
Boken kan även vara en samtalsgrund som hjälp och för förståelse bland anhöriga och vänner.
Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor) Mjukband 198 sid. 11 x 15 cm 


Pris                          160 kr

Författaren är leg.psykolog och terapeut inom bl.a demensområdet och har samlat sina erfarenheter i detta informationshäfte för anhöriga.

Som medmänniska är vi alla anhöriga, inte bara familj och barn. Det är en mycket omfattande situation för den anhöriga och häftet kan vara till hjälp i hanter-ingen av den. Häfte 32 sid. 14 x 21 cm


Pris                               38 kr


Till havet och hagarna för oss Erland Svenungsson med rofyllda meditativa berättelser om femton fåglars skönhet och de tankar de kan väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders uttrycksfulla bilder och författarens tanklar om de stora mästarnas musik
som inspirerats av fåglarna och deras sång.Pris                                   149 kr


Mariablomster - Idéer för Gudstjänst, vandringar och samtal.

Häfte om smyckning av kyrkan, en sommarguds-tjänst, en mässa, Rosenkrans-vandring, om Kyrkkvasten och Evangelium enligt Maria.

Dessutom  två Mariasånger 

Här dansar de sjungande kvinnor och När ängens blommor strålar.
Fria att kopiera för användnig i en Mariagudstjänst.

Pris                                 29 kr


Barn och unga

                 För gruppen                                      För ledarna                                       För deltagarna                             För öppna förskolam                   För hela språk och lärprocessen

Vem ska berätta om Kyrkoåret och helgernas bakgrund när skolan inte gör det??

Månadsbok och Ledar-handledning.

För att också församlingen ska kunna vara aktiv med kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Månads-boken med 30 sidor med 12 olika helger, inledning, tips och idéer. Ledarhandled-ning ingår. I upphängt läge 31 x 60 cm.

BESTÄLLNINGSVARA

Minst 5 ex. Lev. 1 vecka


Pris 128 kr/st.

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i terminsarbetet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv för 1-2 åringar.Pris 45 kr/st.

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. För samtal om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. . För barn 3-9 år. Spiralbunden.

UPPLAGA UTDELNING

Minst 100 ex. Pris 49 kr/st.


Pris                          120  kr

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
Öppna förskolan kan ha boken som idékälla i verksamheten med dess 140 övningar, sånger, rim och ramsor.  Indelad för

12-15, 15-18. 18-21 och 21-24 månader. 
Pris                          140 kr

Pek- Läs och Bilderboken kan följa barnet från ca 8 månader till 5-årsåldern.

Innehåller 240 bilder och teckningar på dagliga  saker i hem och samhället, frukter, grönsaker, mat-varor men också djur och växter från naturen.

Först som pekbok, sedan för benämning och till sist för användning av bok-stäver och läsning. 11 x 30 cm. 80 sid. Spiralbunden.

Pris                       310 kr

Se också våra program för förskolor och lågstadium på aktivforskola.se och montessoriideer.se

Prova även den digitala versionen av Aktiv förskola på aktivforskolamobil.se