Hans Paulson, bokförläggare, arbetar även med marknads-föring och formgivning av böckerna


Knutna till förlaget på deltid

Lotten Wesslén, redaktion, innehåll.
Mari-Louise Paulson, digital förläggare, sociala media, pod och film.
.

   Hans Paulson       Lotten Wesslén   Mari-Louise Paulson

Manus & idéer välkomna!

Om du har ett manus eller en idé som du tror kan passa Proprius utgivning ber vi dig vänligen att alltid ringa oss först.

KONTAKTA OSS


Månadsbrev

Fyll i rutorna om du vill ha vårt nyhetsbrev. Varje gång med intressanta berättelser och kraftig rabatt på speciella böcker

Dina frågor

Om du vill att vi kontaktar dej eller har frågor till oss använd rutorna nedan.

 
 
 
 
 

Om böcker mellan Himmel och Jord


Mellan  bekännande kristendom och ateism finns ett stort mellanrum där jag och många andra människor befinner sig i en sorts andlig hemlöshet.

Redan 1976 gav Proprius ut boken Profeten, en bok som kan sägas befinna sig i det mellanrummet.
Boken Profeten har betytt mycket för mej under många år.  

Proprius startades 1963 av Jacob Boethius som ledde förlaget fram till sin död 2005. Genom ett samarbete med Proprius efterlevande ägare har jag nu fått möjlighet att fortsätta Proprius arbete - men på mitt eget sätt.

Det kommer att bli en hel del nya böcker - både som nya böcker men också som nyutgivning av tidigare böcker, och flera från andra förlag.
Den röda tråden i utgivningen av såväl nyskrivna böcker som nyutgivning är att alla böcker ska vara värdefulla byggstenar i utgivningen.
Och "Med andra ord", så att de läses också av andligt intresserade i en sekulär värld.

I en värld som nu har så mycken kunskap enkelt tillgänglig måste vi begränsa arbetet till det som vi verkligen upplevt och kan förmedla med förtroende.


Det är ett långdraget, tyst bygge som inte hör hemma i dagens marknadscirkus men som vi gärna vill dela med oss av till den som vill.  Utgivningarna kommer också att ta tid.  Att förlaget inte behöver göra vinst och tillgång till modern tryckteknik gör att vi kan ge ut de ganska små upplagor som kan tänkas bli efterfrågade.


Profeten kan bli en ledsagare in i den andliga världen, en andlig värld som inte är bunden av kristna regler men av kristna handlingar som medkänsla, sanning och tillit.

Med ett språk som inte är Bibelns men med ord och berättelser för vår tid.

Och med en hållbar teologi där vi alla är medskapare som vårdar naturens rättigheter.