Redaktörssbrev för böcker på väg


Vi behöver din hjälp. Under arbetet med nya böcker och bearbetningar uppstår alltid frågor. Frågor som vi behöver svar på innan vi kan fortsätta. Då skickar vi ut frågor till er som har vårt Redaktörsbrev. Det kan bli ett forum för många intressanta frågor och synpunkter. Som tack får du alltid förhandsinbjudan till premiärvisning av de nya böckerna och att kunna köpa dessa böcker till halva priset denna dag.


 
 
 
 
 

KONTAKTA OSSinfo@proprius.se

Manus & idéer välkomna!

Om du har ett manus eller en idé som du tror kan passa Proprius utgivning ber vi dig vänligen att alltid ringa oss först.

             Hans Paulson                      Lotten Wesslén                      Mari-Louise Paulson

Hans Paulson, bokförläggare, arbetar även med marknadsföring och formgivning av böckerna


Knutna till förlaget på deltid


Lotten Wesslén, redaktion, innehåll.


Mari-Louise Paulson, digital förläggare, sociala media, pod och film.
.

                                                                                                   Om böcker mellan Himmel och Jord


Mellan  bekännande kristendom och ateism finns ett stort mellanrum där jag och många andra människor befinner sig i en sorts sekulär andlighet.

I arbetet med en av våra nya böcker, Tror på något av Sven Hillert kom vi i kontakt med Iets-ismen, tron på något, som enligt undersökningar

visar sig vara den största religionen i norra Europa, och så speciellt i Sverige. Många medlemmar i Svenska kyrkan känner sig inte hemma med kyrkans

språk och vi försöker i vår utgivning hitta ett språk som kan nå fram till flera.  Ett språk som liknelser, där läsaren känner igen sig och läser vidare.


Redan 1976 gav Proprius ut boken Profeten, en bok som har betytt mycket för mej under många år. Författaren Kahlil Gibran, född i en kristen familj,

använder liknelser - precis som Jesus - och gör orden om våra livsfrågor tydliga och lätta att förstå.
   
Proprius startades 1963 av Jacob Boethius som ledde förlaget fram till sin död 2005. Genom ett samarbete med Proprius efterlevande ägare har jag

nu fått möjlighet att fortsätta Proprius arbete - men på mitt eget sätt.

Det kommer att bli en hel del nya böcker - både som nya böcker men också som nyutgivning av tidigare böcker, och flera från andra förlag.
Den röda tråden i utgivningen av såväl nyskrivna böcker som nyutgivning är att alla böcker ska vara värdefulla byggstenar i utgivningen.
Och med andra ord, så att de läses också av andligt intresserade i en sekulär värld.

I en värld som nu har så mycken kunskap enkelt tillgänglig måste vi begränsa arbetet till det som vi verkligen upplevt och kan förmedla med förtroende.


Det är ett långdraget, tyst bygge som inte hör hemma i dagens marknadscirkus men som vi gärna vill dela med oss av till den som vill.  

Utgivningarna kommer också att ta tid.  Att förlaget inte behöver göra vinst och tillgång till modern tryckteknik gör att vi kan ge ut de ganska små

upplagor som kan tänkas bli efterfrågade.


Profeten kan bli en ledsagare in i den andliga världen, en andlig värld som inte är bunden av kristna regler men av kristna handlingar som

medkänsla, sanning och tillit. Med ett språk som inte är Bibelns men med ord och berättelser för vår tid.

Och med en hållbar teologi där vi alla är medskapare som vårdar naturens rättigheter.