Kultur och religion

Bellmanbox
med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungning finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Körberg med flera.
Format Box 24 x 15 cm 
Pris                               320 krChristina Lövestams bok om sin Mormor.Läs om  Elins "kvinnoliv och rösträtt" Och om de två unga sökare som möttes på båten till Seattle och blev ett par. De bildade sedan familj och drev ett jordbruk i  Västmanland (Norberg) Kvinnlig rösträtt 1921 blev Elins kamp. 220 sid.

Mjukband 15 x 21 cm.
Pris                       190 kr

Året är 1905 och  Arvid Bergman drömmer bara om en sak: att åka till Amerika och söka lyckan. 

Äventyret för honom över havet till Boston, Kalifornien och slutligen  flodernas guldstränder i Yukon och Alaska. Men hur överlever man ? Hur klarar man sig undan en björn? 
Med varm hand och mycket humor skildrar Christina Lövestam Arvids resa från den lilla byn till det stora landet i väst. 236 sidor.

Inbunden 15 x 21 cm.

Pris                             190 kr”Kärleken” är ett spännande spel och en hjälp som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnader i sättet att se på olika frågor.
Förvaringlåda med 56 fråge-kort, 16 deltagarkort, uppfölj-ningsblad och spelinstruktion
Format 16,5  x  12cm. Spelkort 10 x 7 cm.Pris                               190 kr

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.
Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 
Mjukband.  24 sidor.

15 x 21 cm
Pris                                69 kr
100-pris                  39 kr/st

Kahlil Gibrans tankar och levnadvisdom med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans visa svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor. 80 sid. 12 x 18 cm

Inbunden  13 x 21 cm.


Pris mjukband       140 kr

Uris inbunden  .    180 kr

Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan  att förstå Muhammeds personlighet. Boken har bearbetas och komplet-teras 1950 av Geo Widengren. Denna nya upplaga har reviderats  av Jan Hjärpe. 266 sid.
Inbunden 14 x 22 cm
Pris                         180 kr

Många författare har skild-rat påsken litterärt, i prosa och dikt bl. a. Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Goethe, Tolstoy, Strind-berg och Lagerkvist.
Antologin är sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström.

Innehåller just skönlitte-rära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg. 128 sidor. Inbunden 15 x 22 cm.

Pris                           140 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt uni-versum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Inbunden med skyddsomslag. 112 sid.
12 x 18 cm. 
Pris                          140 kr

Till havet och  hagarna för oss Erland Svenungsson med rofyllda meditativa berättel-ser om femton fåglars skön-het och de tankar de kan väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders uttrycksfulla bilder och författarens tankar om de stor amästarnas musik
som inspirerats av fåglarna och deras sång.

Pris                              149 kr

10-pris                  120 kr/st

Spänningarnas förlösning
Dan Anderson  - drömmar-en med sina beskrivningar av längtan i naturen, myt och saga.
Författaren Hans Granlid försöker skapa en balans mellan det prosaiska och det poetiska.
Dan Andersson har ju både sociopolitisk radikalism och esoterisk religiositet i sina texter. 208 sidor. Mjukband.
15 x 21 cm.

Pris                            180 kr

Inspirations- och metodbok för interreligiöst arbete.

I boken presenteras projektet Tillsammans för Sverige-verk-samheten. Vidare ger en inblick i hur det faktiska arbetet har vuxit fram. Här får vi också  ta del av vad som hänt och hur de hant-erat olika situationer med tips om vad man bör tänka på när man arbetar interreligiöst. Avslutas med en metoddel och övningsexempel. Inbunden

202 sidor- 15 x 21 cm

Pris                                   195 kr

I boken får vi följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i Templet, trolovningen med Josef, bebådelsen, jesu födelse, bröllopet i Kana, Jesu död och hennes egen bortgång. fram till upptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustration. 114 sid.  Inbunden. 
Pris                         180 kr

En bok för din stund av ro och eftertanke. Mindfullness till malmklang och tradition.
Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag.
Är också en möjlighet för gudstjänstgrupper och prediko-förberedelser. 130 sidor. Mjukband,  11,5 x 18 cm.

Pris                                    140 kr

10-pris                         110 kr/st

Idag har vi kanske glömt den
gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen.
Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets smärtans och härlighetens mysterier. Med nära 50 blommor som led-sagare får vi följa Maria-traditionen från bebådelsen till kröningen i himlen. Vackra färgbilder på alla Mariablomstren.


Pris                               190 kr

Vid det klara morgonljuset
Av Seyyed Hossein Nasr.
Essäer om islams andliga liv i urval av Ashk Dahlén. Trots att intresset för sufismen stadigt vuxit i Sverige har det saknats en introduktion som lyfter fram dess andlighet. Boken ger en djupare orientering åt sufismens lära och praktik. "Hjärtats mystik" och skönheens roll.  Förord av Jan Hjärpe. Inbunden 186 sidor.15 x 21 cm

Slutsåld