Kultur och religion

Bellmanbox
med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungning finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Körberg med flera.
Format Box 24 x 15 cm 
Pris                               320 krKahlil Gibrans tankar och levnadvisdom med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans visa svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor. 80 sidor. 

Mjukband. 12 x 18 cm.

Pris                            120 kr

Inb. 14 x 22 cm      180 kr

Slut i lager

Den världsberömde psykoana-lytikern Bruno Bettelheim har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Mjukband. 128 sid.
12 x 20 cm cm 

Pris                                 120 kr

Många författare har skild-rat påsken litterärt, i prosa och dikt bl. a. Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Goethe, Tolstoy, Strind-berg och Lagerkvist.
Antologin är sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström.

Innehåller just skönlitte-rära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg. 128 sidor. Inbunden 15 x 22 cm.

Pris                           140 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt uni-versum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Inbunden med skyddsomslag. 112 sid.
12 x 18 cm. 
Pris                          140 kr

Året är 1905 och  Arvid Bergman drömmer bara om en sak: att åka till Amerika och söka lyckan. 

Äventyret för honom över havet till Boston, Kalifornien och slutligen  flodernas guldstränder i Yukon och Alaska. Men hur överlever man ? Hur klarar man sig undan en björn? 
Med varm hand och mycket humor skildrar Christina Lövestam Arvids resa från den lilla byn till det stora landet i väst. 236 sidor.

Inbunden 15 x 21 cm.

Pris                             280 krSpänningarnas förlösning
Dan Anderson  - drömmar-en med sina beskrivningar av längtan i naturen, myt och saga.
Författaren Hans Granlid försöker skapa en balans mellan det prosaiska och det poetiska.
Dan Andersson har ju både sociopolitisk radikalism och esoterisk religiositet i sina texter. 208 sidor. Mjukband.
15 x 21 cm.

Pris                            180 kr

Inspirations- och metodbok för interreligiöstarbete.

I boken presenteras projektet Tillsammans för Sverige. verk-samheten. Vidare ger en inblick i hur det faktiska arbetet har vuxit fram. Här får vi också  ta del av vad som hänt och hur de hant-erat olika situationer med tips om vad man bör tänka på när man arbetar interreligiöst. Avslutas med en metoddel och övningsexempel. Inbunden

202 sidor- 15 x 21 cm

Pris                                   195 kr

”Kärleken” är ett spännande spel och en hjälp som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnader i sättet att se på olika frågor.
Förvaringlåda med 56 fråge-kort, 16 deltagarkort, uppfölj-ningsblad och spelinstruktion
Format 16,5  x  12cm. Spelkort 10 x 7 cm.Pris                               190 kr

I boken får vi följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i Templet, trolovningen med Josef, bebådelsen, jesu födelse, bröllopet i Kana, Jesu död och hennes egen bortgång. fram till upptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustration. 114 sid.  Inbunden. 
Pris                         180 kr

En bok för din stund av ro och eftertanke. Mindfullness till malmklang och tradition.
Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag.
Är också en möjlighet för gudstjänstgrupper och prediko-förberedelser. 130 sidor. Mjukband,  11,5 x 18 cm.

Pris                                    120 kr

10-pris                          96 kr/st

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.
Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 
Mjukband.  24 sidor.

15 x 21 cm
Pris                                69 kr
100-pris                  39 kr/st

Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan  att förstå Muhammeds personlighet. Boken har bearbetas och komplet-teras 1950 av Geo Widengren. Denna nya upplaga har reviderats  av Jan Hjärpe. 266 sid.
Inbunden 14 x 22 cm
Pris                         180 kr

Vid det klara morgonljuset
Av Seyyed Hossein Nasr.
Essäer om islams andliga liv i urval av Ashk Dahlén.
Trots att intresset för sufismen stadigt vuxit i Sverige har det saknats en introduktion som lyfter fram dess andlighet. Boken ger en djupare orientering åt sufismens lära och praktik. "Hjärtats mystik" och skönheens roll.  Förord av Jan Hjärpe. Inbunden. 186 sidor.
15 x 21 cm

Pris                                   180 kr

Guldgrävaren Arvids hustru Elin

Hon var inte bara bondhustru, hon verkade också för den kvinnliga rösträtten. Läs Elins röst av Christina Lövestam.

Kommer den 26 september 2021.

(100-årsdagen av första  röstningen då kvinnor deltog.)

Proprius


Proprius Idébibliotek. Färgargårdstorget 50 116 43 Stockholm. E-post: info@proprius.se Telefon: 0704010260