Omsorg - Diakoni

Bläddra i häftet

Tryck på förstoring så kan du läsa lättare och slipper reklamen.

Böcker utgivna tillsammans med Svenska rådet för Alkohol och beroendefrågor. (SCAA)

Författaren är leg. psykolog och terapeut inom bl.a demensområdet och har samlat sina erfaren-heter i detta informationshäfte för anhöriga.


Som medmänniska är vi alla anhöriga, inte bara familj och barn. Det är en mycket omfattande situation för den anhöriga och häftet kan vara till hjälp i hanteringen av den.

Häfte 20 sid.
4 x 21 cm


Pris 38 kr

10-pris 33 kr/st


Rabatterat pris till 30 november

20 exemplar av häftet   

500 kr.

(ord. pris 660 kr)

En meditationsbok med dagliga betrak-telser för hela året. Boken är en inspira-tion till tankar och samtal inom fam-iljen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, disku-tera. 196 sid. Mjukband,

11 x 15 cm


Pris 160 kr

En meditationsbok med dagliga betrak-telser för hela året. Boken riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroen-den. Ett inspirerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig.

196 sidor.
Mjukband 11 x 15 cm


Pris 160 kr

"I går är blott en dröm.
I morgon blott en skugga,
men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröm av lycka. Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag".

                 Tankespråk Sanskrit.
En daglig AA-tanke, fördjupning och bön. 

184 sid.Mjukband, 11 x 15 cm.


Pris 160 kr