Mariagudstjänst och vandringar

SEK 29.00

Häfte om smyckning av kyrkan, en sommargudstjänst, en mässa, Rosenkrans-vandring, om Kyrkkvasten och Evangelium enligt Maria.

Dessutom två Mariasånger Här dansar de sjungande kvinnor och När ängens blommor strålar.Fria att kopiera för användnig i en Maria-gudstjänst.

Pris                          29 kr