Nya serien är åtta böcker som kommit ut eller omarbetats under de senaste tre åren. Böckerna har en

gemensam form, ett tillgängligt språk och en tydlig teologisk bakgrund, beskriven i Björn Wiedels bok

Orden och Jorden, där Jorden är här och nu och Orden mer om tron.

Läs mer om Orden och Jorden.

Tror på något av Sven Hillert

Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men  på något!  Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igen-kännande och lockar till fortsatta funderingar.
Texterna rymmer livets rädslor och mänskligt mod, sorg och ensamhet, kraft och engagemang. 64 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                      140 kr

10-pris           110 kr/st

Vardagsbön av Astrid Ståhlberg

Vardagens tankar har olika form. Det kan vara  önskan, undran, tilltro eller bön.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild. 60 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                    100 kr

10-pris          80 kr/st


Om något finns av Sven Hillert

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.

Vikiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångfald.  120 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                   140 kr

10-pris        110 kr/st

Profeten av Kahlil Gibran

Författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig. Profeten ska lämna med det anlöp-ande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och 22 andra livsfrågor. 80 sid. 

Mjukband  11,5 x 18 cm

Pris                    140 kr

10-pris         110 kr/st 

Tusen skäl att leva Dom Helder Camara Trots bullret, mörkret, makt och hot finns skälen för tacksamhet mitt i vardagen. Helder Camara har funnit sin väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. 128 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                   140 kr

10-pris        110 kr/st

Tankar vid Helgsmål Christina Lövestam

En bok för din stund av ro och eftertanke.

Mindfulness till malm-klang och tradition. Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag. 130 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm

Pris                    140 kr

10-pris         110 kr/st

Att finna Gud i en Snigel Anna Karin Hammar

Vad kan kristen tro bidra med för att rädda klimatet och stärka omsorgen om jorden?

Anna Karin Hammar

tar oss med på en spännande vandring med nyare feministiska perspektiv, naturens rättigheter och ett osvikligt hopp att Gud vill rädda världen. 110 sid.

Mjukband 11.5 x 18 cm.


Pris                    140 kr

10-pris          110 kr/st

Blå strimmor av hopp

Erland Svenungsson

Till havet och hagarna för oss författaren med rofyllda meditativa berättelser om femton fåglars skönhet och de tankar de kan
väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders  vackra bilder Mästarnas musik.

Pris                       149kr

10-pris          120 kr/st

Köp minst 2 böcker ur Nya serien men betala bara för en. (Den billigaste gratis)


Vid beställning

Gå till butiken där böckerna står i bokstavsordning och beställ de böcker du vill ha.

På ordererkännandet finns den billigaste bokens pris med, men tas bort på fakturan.

 Till butiken