Hälsa                                                         Meditation 

Demenssjukdom

Anhörig vid demenssjukdom

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.

Boken beskriver och förklarar både den närståendes egna reaktioner och den drabbades sjukdomsförlopp.

Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter och ger råd för hantering av den uppkomna situationen.

Författaren är legitimerad psykolog och terapeut. Hon har arbetat som handledare, utbildare och som klinisk psykolog bl. a. i demensområdet under mer än 35 år.

Anhörig vid demenssjukdom 38 kr/st. Vid 10-pack 33 kr/st


Klicka här för att se innehållsförteckningen


Portionskollen, skriven av en författare med hjärt-kärldiagnos och visar på enkla metoder som dag för dag hjälper till att förbättra hälsan. Allt ingår: Papptallrik med 3 -fack för rätt råvaror, smak-mått för goda rätter, smeny med 256 måltidsförslag och Motionskollen med rörelse och motion. 

Portionskollen  160 kr/st (utgivning maj)


Klicka hör för att läsa mer om Portionskollen

Böcker med en text för varje dag under hela året.

Böcker utgivna tillsammans med  SCAA,

Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor


Din är dagen riktar sig främst till

familj och vänner. Kring boken kan man samlas några minuter varje dag eller varje vecka, för att dela med sig av erfarenheter och höra hur vi mår.  Pris 160 kr

Ett dygn i taget riktar sig främst till de som är aktiva i ett

AA-program.

Varje dag är daterad  och inne-håller en AA-tanke i dag, en begrundan  och en bön för idag. Pris 160 kr

Var morgon ny riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroenden.

Ett inspirerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig. Pris 160 kr

Profeten 100 år! Vi firar med pris 100 kr.

Profeten har funnits på vår utgivninslista i 47 år.

Vår senaste upplaga "100-årsutgåvan" har ny översättning

inbunden presentutgåva 14 x 16 cm

Profeten, Kahlil Gibrans bok från 1920- talet behandlar livets frågor på ett förståligt sätt och med ett språk hämtat från den orientalska vishetstraditionen.

Profeten har vistats under många år i staden Orphalese och dess innevånare hade lärt känna hans visdom. Vid hans avfärd frågar de honom om om livets alla stora frågor.


Profeten inbunden            180 kr

Kyrkoåret - en årlig andepraktika

Tack och lov för det cirkulära året som gör varje år nytt!

En ny vår, en ny årstid, en helg. Vi fortsätter , vi börjar om!

Bönderna behövde Bondepraktikan. Vi behöver Andepraktikan!

Kyrkoårets söndagsteman är kloka hållplatser för eftertanke, omtänksamhet och sammanhållning.

Liten fastbok för själen utifrån de latinska namnen på fastans söndagar. Har tematips och sidor för egna tankar.

Så också Tankar vid helgsmåls 52 uppslag.

Liten fastebok för själen 69 kr/st. Vid 10-pack 39 kr/st

Tankar vid helgsmål 160 kr/st Vid 10-pack 110 kr/st

Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen. Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets smärtans och härlighetens mysterier. Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Mariatraditionen från bebådelsen till kröningen i himlen.

Mariablomster 190 kr/st. 

Ny meditationsbok


I det blå - himmelens och havets färg, och i det gröna - hoppets, skogens och hagarnas färg rör sig fåglarna i frihet. Dit för oss Erland Svenungsson med rofyllda meditativa berättelser om

femton fåglars skönhet och de tankar de kan väcka om hopp, frihet och liv. Berättelserna ramas in av Anna Blåders uttrycksfulla bilder och författarens tanklar om de stora mästarnas musik som inspirerats av fåglarna och deras sång.

Pris                              149 kr

10-pris                  120 kr/st