Meditationsböcker                                  Hälsa


Böcker med en text för varje dag.

Böcker utgivna tillsammans med SCAA, Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor


Ett dygn i taget riktar sig främst till de som är aktiva i ett AA-program.

Varje dag är daterad  och inne-håller en AA-tanke i dag, en begrundan  och en bön för idag.Din är dagen riktar sig främst till

familj och vänner. Kring boken kan man samlas några minuter varje dag eller varje vecka, för att dela med sig av erfarenheter och höra hur vi mår.
Var morgon ny riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroen-den.

Ett inspirerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig.


Din är dagen                  140 kr 

Ett dygn i taget              140 kr

Var morgon ny              140 kr

Profeten, Kahlil Gibrans bok från 1920- talet behandlar livets frågor på ett förståligt sätt och med ett språk hämtat från den orientalska vishetstraditionen.

Profeten har vistats under många år i staden Orphalese och dess innevånare hade lärt känna hans visdom. Vid hans avfärd frågar de honom om om livets alla stora frågor.

Profeten mjukband           120 kr

Profeten inbunden            180 kr


Kyrkoåret innehåller mycket som vi kan ta till oss i vardagen. Som fastan blir ett stöd med sin tradition till att äta förnuftigt. Men också vårda sitt inre. Att avstå! Vår fastebok riktat ljuset på dig, att tysta röster omkring dig, för att kunna lyssna inåt.

Helgsmålsringningen är ett annat tillfälle då kyrkoåret kan ge stöd åt din eftertanke och ge dig ro.

Liten fastebok för själen  69 kr

Tankar vid helgsmål        120 kr
I omsorgen om dig själv och dina anhöriga behövs ibland idéer, kunskap och metoder utifrån.

Häftet kring demenssjukdom har många goda råd att ta del av och Portionskollen, skriven av en författare med hjärt-kärldiagnos visar på enkla metoder som dag för dag hjälper till att förbättra hälsan

Anhörig vid demenssjukd. 38 kr

10-pack                                 28 kr/st

Portionskollen                      160 kr

 


Ny bok!

Profeten har funnits på vår utgivninslista i 44 år. De nya senaste upplagorna har ny översätt-ning och nya format. Finns som mjukband och inbunden,

Liten fastbok för själen utifrån de latinska namnen på fastans söndagar. Har tematips 

och sidor för egna tankar. Så också Tankar vid helgsmåls 52 uppslag.

Anhörig vid demenssjukdom kommer under februari och Portionskollen till hösten

(Väntar på OK från Livsmedelsverket)

Båda kan beställas redan nu i butiken.

Finns som styck, 10-pack och 50-pack

Gå till butiken

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.

Boken beskriver och förklarar både den närståendes egna reaktioner och den drabbades sjukdomsförlopp.

Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter och ger råd för hantering av den uppkomna situationen.

Författaren är legitimerad psykolog och terapeut. Hon har arbetat som handledare, utbildare och som klinisk psykolog bl. a. i demensområdet under mer än 35 år.


Klicka här för att se innehållsförteckningen