Diakoni  Beroende  Meditation Hälsa  

Böcker med en text för varje dag under hela året.

Böcker utgivna tillsammans med  SCAA,

Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor


Profeten har funnits på vår utgivninslista i 44 år.

De nya senaste upplagorna har ny översättning och

nya format.  Finns som mjukband  11 x 18 cm och

inbunden presentutgåva 14 x 22 cm

Ett dygn i taget riktar sig främst till de som är aktiva i ett

AA-program.

Varje dag är daterad  och inne-håller en AA-tanke i dag, en begrundan  och en bön för idag. Pris 160 kr

Din är dagen riktar sig främst till

familj och vänner. Kring boken kan man samlas några minuter varje dag eller varje vecka, för att dela med sig av erfarenheter och höra hur vi mår.  Pris 160 kr

Var morgon ny riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroenden.

Ett inspirerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig. Pris 160 kr

Profeten, Kahlil Gibrans bok från 1920- talet behandlar livets frågor på ett förståligt sätt och med ett språk hämtat från den orientalska vishetstraditionen.

Profeten har vistats under många år i staden Orphalese och dess innevånare hade lärt känna hans visdom. Vid hans avfärd frågar de honom om om livets alla stora frågor.

Profeten mjukband           140 kr

Profeten inbunden            180 kr

Kyrkoåret - en årlig andepraktika

Tack och lov för det cirkulära året som gör varje år nytt!

En ny vår, en ny årstid, en helg. Vi fortsätter , vi börjar om!

Bönderna behövde Bondepraktikan. Vi behöver Andepraktikan!

Kyrkoårets söndagsteman är kloka hållplatser för eftertanke, omtänksamhet och sammanhållning.

Liten fastbok för själen utifrån de latinska namnen på fastans söndagar. Har tematips och sidor för egna tankar.

Så också Tankar vid helgsmåls 52 uppslag.

Liten fastebok för själen 69 kr/st. Vid 10-pack 39 kr/st

Tankar vid helgsmål 160 kr/st Vid 10-pack 110 kr/st

Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen. Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets smärtans och härlighetens mysterier. Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Mariatraditionen från bebådelsen till kröningen i himlen.

Mariablomster 280 kr/st. Vid 10-pack 196 kr/st.

Anhörig vid demenssjukdom

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.

Boken beskriver och förklarar både den närståendes egna reaktioner och den drabbades sjukdomsförlopp.

Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter och ger råd för hantering av den uppkomna situationen.

Författaren är legitimerad psykolog och terapeut. Hon har arbetat som handledare, utbildare och som klinisk psykolog bl. a. i demensområdet under mer än 35 år.


Klicka här för att se innehållsförteckningenNy meditationsbok


I det blå - himmelens och havets färg,

och i det gröna - hoppets, skogens och

hagarnas färg rör sig fåglarna i frihet.
Dit för oss Erland Svenungsson med

rofyllda meditativa berättelser om

femton fåglars skönhet och de tankar

de kan väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders

uttrycksfulla bilder och författarens

tanklar om de stora mästarnas

musik som inspirerats av fåglarna

och deras sång.

Pris                              149 kr

10-pris                  120 kr/stI omsorgen om dig själv och dina anhöriga behövs ibland idéer, kunskap och metoder utifrån.

Häftet kring demenssjukdom har många goda råd att ta del av och Portionskollen, skriven av en författare med hjärt-kärldiagnos visar på enkla metoder som dag för dag hjälper till att förbättra hälsan


Anhörig vid demenssjukdom 38 kr. Vid 10-pack 28 kr/st

Portionskollen                 160 kr/st (utgivning under hösten)