Välkommen till Proprius

Ny bok !

    Ny bok av Anna Karin Hammar


För drygt ett år sedan motionerade

Anna Karin Hammar för Naturens 

rättigheter på kyrkomötet. Nu kommer hennes tankar och råd för oss och kyrkan. Bli inspirerad, tänk nytt!