Bli bättre förstådd.

Jobba på uttalet!

Tror på något....

Av kyrkans många medlemmar är det inte alla som har en aktiv tro och som  besöker Gudstjänster och Mässor. 

   Men att inte vara aktivt kristen betyder inte att man inte tror.

   På frågan Tror du på Gud blir ofta svaret:

"Nej inte på kyrkans Gud kanske, men på något Större".

   Prästen Sven Hillert har i sina två böcker:

Tror på något med korta texter om "Något" som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar. Om livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang.

   Och Om något finns, med vikiga teman som miljö, hållbarhet, helhet och mång-fald. Kanske en början till något Större.


Läs mer på vår sida om tro

Marias blommor och Marias

himmelsfärd

Maria förstår människor och människor förstår Maria

Boken innhåller nära 50 olika uppslag som Jungfru Marie nyckelknippa här ovan, med de gamla namnen. Alla med en fin färgbild, en poetisk och en historisk berättelse.


Läs mer

Klicka på bilderna ovan så blir de större och lättare att läsa

Gör en egen Mariaträdgård!

På flera ställen i landet finns det speciella Mariaträdgårdar som väcker  intresset för alla Mariablomstren. Med  Pallkrage, fröer och en säck jord hittar man lätt en plats där man kan odla och lära sig mer, enskilt eller i en studiegrupp.

Andra Maria-böcker

Martin Luthers tolkning av

Magnificat


Läs mer

Framsidan på häftet visar

Kyrkkvasten, örter som kvinnorna förr hade med sig i högmässan.

Häftet innehåller Guds-tjänstförslarg, smyckning, vandring och sånger.

Läs mer

En beskrivning med många bilder i färg och svart/vitt av Mariabilder i  konst, kyrkor och i folktro.


Läs mer

Boken Profeten 100 år

Hösten 1923 gavs boken ut för första gången i USA.

Sedan dess har den lästs av miljontals människor världen över.

     1977 gav Proprius ut den första svenska upplagan och den finns fortfarande  med i vår utgiv-ning, men med ny översättning och en introduktion till Profetens tro och tankar.

 Livets frågor - med  livets svar.

100-årsutgåvan,
vackert inbunden, nyöversatt

Extra med varje bok, foldern

"Om tro och tankar i Profeten"

100 kronor (ord. pris 159 kr)

Boken Profeten av Kahlil Gibran är en källa till visdom för mig. Den möter mig med ord som känns igen - innifrån. Vid läsningen skapas en helhet som ger mina tankar, erfarenheter och kunskaper en form - en gestalt i de ord som möter mig. 
( Hans Paulson förläggare, översättare)


I boken Profetens följe har vi skapat en serie böcker som kan ha samma betydelse för vårt inre.

Böckerna Tror på något och Om något finns av Sven Hillert, Tankar vid Helgsmål av Christina Lövestam, Att finna Gud i en snigel av Anna Karin Hammar, Blå strimmor av hopp av Erland Svenungsson och Tusen skäl att leva av Dom Helder Camara.

Böcker dag för dag

Böcker utgivna tillsammans med Svenska rådet för Alkohol och beroendefrågor. (SCAA)

Läs mer

Med Luther dag för dag

En hållplats i tiden!

Tiden går så fort. Knappt hinner vi hämta andan innan nästa vecka börjar i samma tempo.
Stanna upp och vila i 5 minuter när kyrkklockorna ringer varje Lördag-kväll i alla Sveriges kyrkor
.

Tankar vid helgsmål följer kyrkoårets söndagar och teman. Men varje söndag har fått ett undertema uttryckt som dagens frågor.

Varje södag har också en poetisk fundering av prästen Christina Lövestam. Nya ord på kyrkoårets frågor som kan leda till nya samtal och nya tankar. Omtyckt av kyrkvärdar