Nyheter hösten 2024 

Boken
Vägen som är mödan värd

Kristendomen började som en inomjudisk rörelse – och ändå rymmer kyrkohistorien otaliga exempel på förakt för det judiska folket. Än i dag kontrasterar kristna ofta den egna övertygelsen och den judiska tron. Denna bok beskriver inte bara den smärtsamma historien – den visar även vägar framåt för alla dem som vill tala med kunskap om och respekt för den judiska traditionen.

Jesper Svartvik är präst, forskare och författare. Under trettiofem år har han varit en brobyggare mellan judar och kristna.

Kommer den 3 september på
Karlstad stifts utbildningsdag

Boken Iaktagelser

Iakttagelser - i form av paradoxer
Boken är iakttagelser från ett kloster hur det tänkta och "det rätta" tas emot i verkligheten.
Hos oss själva, och omkring oss.
Utkommer i slutet av september.

Boken Profeten
Ny översättning 2024

Profetens texter har tilltalat människor av olika religioner, tro och tillhörighet.
Vid barndop, vigslar och begravningar citeras ofta från boken - också i Svenska kyrkan.

Den 23 september 1924 utkom den första upplag-an av Kahlil Gibrans bok Profeten.
En annan tid, en annan syn på tro och religion.
Nu 100 år senare har vi nyöversatt boken med den bevarade österländska språkformen men med plats för nutida tolkningar av tro och tänkande.
Boken har samma vackra, inbundna form som när vi gav ut den för första gången i svensk översättning 1976.

Boken med ny översättning utkom i Januari 2024