Vad kan kristen tro bidra med för att rädda klimatet och stärka omsorgen om jorden? Anna Karin Hammartar oss med på en spännande vandring med nyare feministiska perspektiv, naturens rättigheter och ett osvikligt hopp att Gud vill rädda världen. 110 sid.Mjukband 11.5 x 18 cm.

Pris                  140 kr


En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som utvecklar demenssjuk-dom. Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades
sjukdomsförlopp.
28 sidor 15 x 21 cm

Pris                         38 kr


Barnens bok för grupp och hem. som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom olika  teman.  Samtal om temat med hjälp av sagor och Bibel-texter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. För barn 3-9 år. 44 sidor. Spiralb. 15 x 21cm.

Pris                       120 kr


Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i ter-minsarbetet.Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter Handledning för både boken 3-6 år och Liten och aktiv för 1-2 år. 20 sid. Häftad 15 x 21 cm.

Pris                     45 kr


Bellmanbox med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungningar finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Kör-berg med flera.
Box 24 x 15 cm

Pris                                         320 kr

Till havet och hagarna för oss Erland Svenungsson med rofyllda meditativa berättelser om femton fåglars skönhet och de tankar de kan
väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders vackra bilder Mästarnas musik.

Pris                                         149 kr

För församlingens språk café mm. Boken är skriven av H.W. Löfgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprep-ning av texter för att förbättra elevernas uttal. Gå till brauttallyssna.se där sång och tal finns för boken. Ingår i priset.46 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                                       95 kr/st

För att skapa egna lektio-ner finns häftet Lektions-idéer. Musiken med ackordanalys för den som vill spela själv. Många tips från författar-ens egna lektioner med gruppövningar och egna övningar med hjälp av musiken i den egna mobil där hemma. 40 sid. Spiralbunden 21 x 30 cm.

Pris                                          295 kr


En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året.
Boken är en inspiration till tankar och samtal inom familjen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, diskutera. Utgiven tills. med Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor. 196 sid.

Mjukband, 11 x 15 cm


 
Pris                                       160 kr


Igår är blott en dröm. Imorgon blott en skugga, men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröma av lycka.Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag.

En daglig AA-tanke, fördjupning och bön. Utgiven tills. med  Svenska rådet för beroendefrågor.
Boken har 184 sid.

Mjukband, 11 x 15 cm.

Pris                                          160 kr


En ny bok som kommer
den 3 september
Se mer på nyheter när
mer information kommer

En ny bok som kommer
den 20 september
Se mer på nyheter när
mer information kommer

”Kärleken” är ett spel och ett hjälpmedel för viktiga relationsfrågor. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnad-er i sättet att se på olika frågor. Främst ett par-spel.
Förvaringlåda med 72 kort, uppföljningsblad och spel-instruktion.

Förvaringslåda 17 x 12 cm

Pris                                          190 kr


För öppna förskolan och hemmen.Boken ger idéer och övningar till att vara nära barnen i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen. Fungerar med Barnens kyrkoår. 12-24 månader. Innehåller 140 övningar, sånger rim och ramsor. 160 sid.

Mjukband 15 x 21 cm


Pris                                         140 kr


En annan Luther med texter skrivna under hans tid som själasörja-re ochförsamlingsherde innan reformationen. Dag för dag under året med ett Bibelord och Luthers tankar för dag-en. En bok som utgår från äldre Luther-brev och texter. Register med teman och Bibelställen. Märkband. 248 sid.

Inbunden 14 x 21 cm


Pris                                          240 krMartin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder.
Luther målar hennes bild med breda pensel-drag - inte som en himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron.  94 sid.
Mjukband 15 x 21 cm


Pris                                     140 kr


Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen. Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets
smärtans och härlighet-ens mysterier. Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Maria-traditionen.

128 sidor. Danskt band

13 x 21 cm

Pris                                         240 kr


Häfte om smyckning av kyrkan, en sommarguds-tjänst, en mässa, Rosenkrans-vandring, om Kyrkkvasten och Evangelium enligt Maria.

Dessutom två MariasångerHär dansar de sjungande kvinnor och När ängens blommor strålar.Fria att kopiera för användnig i en Maria-gudstjänst.


Pris                                            29 kr


I boken får vi följa Marias liv som det fram-står i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna. Jesu död och hennes egen bortgång. fram tillupptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustrationer, fakta som lättläst text. Författare är Birgitta Birnbaum. 114 sid. Inbunden 20 x 24 cm


Pris                                         180 kr


En ny bok som kommer
i slutet september
Se mer på nyheter när
mer information kommer

Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykolog-iska inkännande strävan att förstå Muhammeds personlighet. Tor Andraes Muhammed-bok har kompletterats och redigerats av Geo Widengren och Jan Hjärpe. 266 sid. Inbumd.


Pris                     180 kr

Bibelns berättelser tolkar och bearbetar om  människors frågor. Men i dag talar vi ett annat språk. Menings-löshet, ångest och aliena-tion är begrepp som vi känner igen.I boken ställs livets frågor ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv från barndomen till ålderdom-en.
 208 sid. 
Mjukband 14 x 21 cm

Pris                        120 kr


En ny bok som kommer
i slutet av september
Se mer på nyheter när
mer information kommer

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär. Viktiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångfald.  120 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                       140 kr


Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psykologiskt och teologiskt perspektiv för att be-skriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upp-levelser och erfarenheter.
Skapelsens teologi har en särskilt plats  228 sid.

Mjukband 15 x 21 cm

Pris                                         240 kr

 

 Profeten har nu varit utgiven i 100-år.Det firar vi med en nyöversatt 100-årsutgåva. En vackert inbunden bok med 100 sidor i format 12 x 16 cm. dess. Vi firar Profeten 100 år med priset 100 kronor.
Under året medföljer dessutom häftet "Tro och tankar kring Profeten" utan kostnad.


Pris                                       159 kr

Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att till-sammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor.  64 sid.
Mjukband 15 x 21 cmPris                                       140 kr


De flesta tror att de har en själ men de har svårt att förklara vad det är för något. Med utgångspunkt från Bibel, filosofer och diktare har författaren
försökt förstå själen plats och funktion i människornas liv.

Inbunden 436 sidor 15x21 cm


Pris                                     230 kr 

En bok för din stund av ro och eftertanke.Mindful-ness till malmklang och tradition. Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel.
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag. 130 sid. Mjukband 11,5 x 18 cmPris                       140 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i boken hur hans världs-bild vuxit fram. Till ett universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. 112 sid. Inbunden med skyddsomslag
Format 12 x 18 cm Pris                                      140 kr

Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men på något! Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igen-kännande och lockar till fort-satta funderingar.
Texterna rymmer livets rädslor och mänskligt mod, sorg och ensamhet, kraft och engagemang. 64 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                                        140 kr


En inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av inter-religiöst-kulturellt arbete.

Olika begrepp och för-hållningssätt förklaras. Inspiration och idéer till hur man kan starta olika verksamheter och skapa en grund för interreligiöst -kulturellt Boken avslutas med en metoddel med övningsexempel. 189 sid.

Inbunden 18 x 24 cm

Pris                                         199 kr


Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han be-höver blunda Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. 128 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm

Pris                                         140 kr


Vardagens tankar har olika form. Det kan vara önskan, undran, tilltro eller bön.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild. 60 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm

Pris                                         120 kr


En meditationsbok med dagliga betrak-telser för hela året. Boken riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroen-den. Ett inspi-rerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig.

196 sidor.
Mjukband 11 x 15 cm

 Pris                                        160 kr


En ny bok som kommer
i slutet av oktober.
Se mer på nyheter när
mer information kommer