Att vara anhörig vid demenssjukdom

SEK 38.00

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som utvecklar demenssjuk-dom. Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades
sjukdomsförlopp.

28 sidor 15 x 21 cm

Pris                         38 kr