Kärleken, frågekort för ömtåliga frågor

SEK 195.00

”Kärleken” är ett spel och ett hjälpmedel för viktiga relationsfrågor. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnad-er i sättet att se på olika frågor. Främst ett par-spel.
Förvaringlåda med 72 kort, uppföljningsblad och spel-instruktion.

Förvaringslåda 17 x 12 cm


Pris 190 kr