Människans frågor

SEK 120.00

Bibelns berättelser tolkar och bearbetar människors frågor. Men i dag talar vi ett annat språk. Menings-löshet, ångest och aliena-tion är begrepp som vi känner igen.

I boken ställs livets frågor ur ett utvecklingspsyko-logiskt perspektiv från barndomen till ålderdom-en. 208 sid.

Mjukband 14 x 21 cm

Pris                         120 kr