Mariablomster i våra hjärtan

SEK 240.00

Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen. Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets
smärtans och härlighet-ens mysterier. Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Maria-traditionen.

128 sidor. Danskt band

13 x 21 cm


Pris                      240 kr