Om något finns

SEK 140.00

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.

Viktiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångfald.  120 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                       140 kr