Orden och Jorden

Orden och Jorden

SEK 240.00

Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psyko-logiskt och teologiskt perspektiv för att be-skriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upp-levelser och erfarenheter.
Skapelsens teologi har en särskilt plats  228 sid.

Mjukband 15 x 21 cm

Pris                      240 kr