Själavård med utsatta människor

SEK 140.00

Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att till-sammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor.  64 sid.
Mjukband 15 x 21 cm


Pris                 140 kr/st