Tror på något

SEK 140.00

Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men på något! Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igen-kännande och lockar till fort-satta funderingar.
Texterna rymmer livets rädslor och mänskligt mod, sorg och ensamhet, kraft och engagemang. 64 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                     140 kr