Var morgon ny

SEK 160.00

En meditationsbok med dagliga betrak-telser för hela året. Boken riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroen-den. Ett inspi-rerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig.

196 sidor.
Mjukband 11 x 15 cm


Pris 160 kr