Barn och familj


Vem ska nu berätta om kyrkoåret och helgernas bakgrund när skolan inte längre gör det?


 Böckerna tar upp teman från kyrkoåret som kan inspirera både församlingen och familjerna till lekfull och lärorik tid tillsammans.

Barnens kyrkoår är ett lekfullt temamaterial och inspiration till samtal, berättelser och upplevelser. 

Ett kompletteringsmaterial att ta fram när det passar inför en helg eller för att få igång lek, lärande, samtal, sånger, spel och pyssel.

Barnens bok för grupp och hem. 

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speci-ella teman. Tanken är att Föräldrar eller Ledare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. '

Ej årsbunden. Kan använ-das år efter år.

För barn 3-9 år  40 sidor.

15 x 21 cm
Styckpris                   89 kr
10-packpris         79 kr/st 

Bläddra i boken

När du fått upp sidan för boken, förstora sidan så slipper du reklamen och kan se bättre.

Ledarhandledningen för  användning av Barnens kyrkoår i terminsarbetet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopiering av material till barnen som behövs för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv för 1-2 åringar.


Pris                               39 kr

Månadskalender med Ledarhandledning

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Månad-kalendern.

30 sidor med 12 olika helger, inledning, tips och idéer. Ledarhandledning ingår.


Pris                             128 kr
5-packpris            96 kr/st

 

För familjer  och  Öppen förskola.

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
Öppna förskolan kan genom barnledarnas kunskaper introducera föräldrarna i det lekfulla lärandet. Liten och aktiv passar barn 12-24 månader 140 idéer, sången, rim och ramsor. 160 sidor.


Pris                             140 kr

Pek- Läs och Bilderboken kan följa barnet från ca 8 månader till 5-årsåldern.

Innehåller 240 bilder och teckningar på dagliga  saker i hem och samhället, frukt-er, grönsaker, matvaror men också djur och växter från naturen.

Först som pekbok, sedan för benämning och till sist för användning av bokstäver och läsning. 11 x 30 cm.

80 sid. Spiralbunden.
Pris                       310 kr