Boken till vänster.

Vår originalutgåva

1977. (Utan avbrott i 47 år
och nära 40.000
sålda ex.)

Till höger, Profeten:

100-årsutgåvan med folder "Tro och tankar i Profeten"

Vi vill inte skylta med Bokhandelns F-priser här på hemsidan. Vänligen se F-priset på bokinfo.se

Beställ från Förlagssystem eller Proprius direkt (med 20% rabatt på f-priset.) Porto tillkommer.


Orderbekräftelse sker med butikens cirka-priser som för bokhandeln ger fel pris. 
Ny orderbekräftelse skickas snarast med F-priser enligt bokinfo.se