Sidan är under uppläggning

Bra uttal är ett material som med sång och musik gör uttalet av svenskan bättre.

Skrivet av Sfi-läraren och trubaduren Hans W. Löfgren.

Använt i hans undervisning sedan länge.
Metoden bygger över de medfödda betoningarna och ökar därmed
förståelsen. Och dessutom är den en rolig.

En motiverande form som också ger en musikkulturell breddning.