Bra uttal

Boken Bra uttal

Boken har 21 specialskrivna låtar för uttalsträning. Dessutom 11 välkända klassiska sånger.

Ett godtagbart uttal är en förutsättning för att en muntlig kommunikation ska fungera.
   Att sång och musik har betydelse för uttalet har belagts av ett flertal språkforskare. Det är också något som bokens författare, Hans Wilhelm Löwgren lagt märke till i sitt arbete som lärare i svenska som andraspråk i grundskolan och inom SFI. 


Boken Bra uttal – Lyssna och sjung innehåller 21 av författarens egna sånger samt 11 välkända traditionella sånger. 


Alla sångerna i boken är inspelade, som läst text och som sång. I både den lästa texten och i sången finns pauser då det lästa och sjungna kan upprepas av den eller de som läser och lyssnar. 


Texterna och sångerna kan laddas ner till mobil eller dator från förlagets hemsida. 


Beställning av böcker från brauttal.se 
Lektionsidéer

  1. Boken innehåller alla 32 sångerna med texter, ackordanalys och förslag till övningar enskilt eller i grupp.
  2. En bra handledning, skriven så att inte bara Lärare kan leda lektioner och övningar.
  3. Tänkt för t. ex. sjuk- och hälsovård, hemtjänst, förskola och skola..