...tror på något större och      att läsa kan ge  insikt

bokbords- och samtalsböcker som är som liknelser

en teologi som både är tradition och nytänk

som vill ge barnens tillgång till kyrkoåret

en hjälpreda för evangelie-bokens alla teman

en barmhärtighet som skapar egen trygghet

att beroenden

             kan brytas

    att naturen

                 är ett heligt rum

sluta snacka så mycket!!!!

           ska bara beställa !!!!