Hela jag kommer bara

halvvägs till himmelen

"Du kommer inte till himmelen" sade min strängt frireligiöse far för 70 år sedan. De var en tid då framtiden såg lockande och öppen ut och då trons murar var svåra att ta sig över med glädjen i behåll. 


Kyrkornas förkunnelser stängde rösten från mitt eget hjärta och det auktoritära samhället legitimerade predikan och Gudstjänst som vägen in till den tro som bär hela vägen in i himmelen.


Men jag blev inte en troende. Jag kunde inte släppa friheten, min inre röst och behovet  att forma min tro själv.

Tiden gick och såväl Kyrkorna som vägarna till tro blev öppnare. Jag blev själv också mer mottaglig för andras upplevelser och budskap. I sen medelålder läste jag teologi med avsikt att bli präst. Väl examinerad insåg jag dock att min tro inte svarade mot vad människor tänkte sig möta i Kyrkan och avstod från att bli vigd till präst.


Istället blev min väg böcker inom religion, tro, filosofi, pedagogik och psykologi. Men jag fortsatte att leva i en sorts andlig hemlöshet. Nu, på ålderns höst, har jag funnit en linje som också delas av många andra människor: Tron på något större, en god kraft grundad i våra kroppar och huvuden. En kraft som inte heter Gud eller Jesus men som berör oss Gudomligt och ger oss insikt. Som rör oss själva såväl som tillsammans med våra medmänniskor.


Det har också kommit teologier som hjälper oss att vara hela - autentiska, men ändå kristna. Teologier som säget att skapelsen fortsätter med dig, mig och andra aktiva nytänkare. Teologierna finns i böckerna ovan, Den kristna tron och Orden och Jorden.

Men hur öppar man sig för den vägen? En väg som omfattar hela dig utan tvivel och oklarheter men som kanske inte räcker hela vägen till himmelen. Men himmelen får vänta och istället kan vi känna helhet i tro och liv,  här och nu.   


Vårt förlag kan hjälpa till med böcker där man i stillhet och egen takt kan ta till sig och pröva andras tankar, tro och erfarenheter. Böcker om, en öppnare tro, bön, mångfald, visdom, tacksamhet, mindfullness, miljö och naturens rättigheter och meditation.


Med varje beställning följer gratis häftet "Hela jag kommer bara halvvägs till himmelen" med tankar, samtal, utdrag ur de teologiska skrifterna ovan och böckerna nedan. Böckerna nedan är i pocketformat och kostar 140 kr/st. + postens porto.


( från den 22 december. Har du fått böcker innan 22/12 skickar vi en Pdf-fil med ramberättelsen till faktureringsadressen)