Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Beställ minst 10 exemplar av Tankar vid Helgsmål till:  70 kr/st.

(ord.pris 140 kr/st.)


till butiken

Tradition och tilltro

Kyrkans del av vår kultur är en grundsten och dess närvaro är särskild i våra
sinnen och tankar. Kyrkklockornas ringande på lördagskvällen är en händelse att
ta vara på. Helgsmål – en värdefull tradition och ett tillfälle att stanna upp närtiden bara rusar förbi. Stanna upp och lyssna till klockornas klang


Ringningen kan bli som ett veck i tiden – stilla, eftertänksamt, meditativt –
vid kyrkan eller hemma med ett ljus till klockor i mobilen.

Varje uppslag har söndagens namn och tema. Boken kan bli som en förlängning av kyrkans budskap när helgsmålsringningen hörs.

Christina Lövestams fina verser bygger på Evangeliebokens teman för söndagarna.
Där finns också sidor för att skriva ner egna tankar.
Kanske också en inspiration till gudstjänst-grupper i arbetet med kommande 
söndags text.